آموزشی

کامپوزیت ترمال بریک

کامپوزیت ترمال بریک

31 تیر 1401
456 بازدید
اسکای لایت

اسکای لایت

31 تیر 1401
462 بازدید
اجرای سازه کرتن وال

اجرای سازه کرتن وال

31 تیر 1401
404 بازدید
سیستم کرتن وال فیس کپ

سیستم کرتن وال فیس کپ

31 تیر 1401
437 بازدید
نمای کامپوزیت ساختمان چیست؟

نمای کامپوزیت ساختمان چیست؟

10 اسفند 1400
980 بازدید
آشنایی با نمای ترمال بریک

آشنایی با نمای ترمال بریک

2 اسفند 1400
1,108 بازدید
نمای شیشه ای چیست؟

نمای شیشه ای چیست؟

18 بهمن 1400
988 بازدید
لامل چیست؟

لامل چیست؟

4 بهمن 1400
1,170 بازدید
نمای ساختمان چیست؟

نمای ساختمان چیست؟

3 بهمن 1400
1,055 بازدید
تفاوت نمای کرتین وال و فریم لس

تفاوت نمای کرتین وال و فریم لس

19 دی 1400
1,238 بازدید