آموزشی

کامپوزیت ترمال بریک

کامپوزیت ترمال بریک

31 تیر 1401
318 بازدید
اسکای لایت

اسکای لایت

31 تیر 1401
338 بازدید
اجرای سازه کرتن وال

اجرای سازه کرتن وال

31 تیر 1401
250 بازدید
سیستم کرتن وال فیس کپ

سیستم کرتن وال فیس کپ

31 تیر 1401
304 بازدید
نمای کامپوزیت ساختمان چیست؟

نمای کامپوزیت ساختمان چیست؟

10 اسفند 1400
781 بازدید
آشنایی با نمای ترمال بریک

آشنایی با نمای ترمال بریک

2 اسفند 1400
934 بازدید
نمای شیشه ای چیست؟

نمای شیشه ای چیست؟

18 بهمن 1400
836 بازدید
لامل چیست؟

لامل چیست؟

4 بهمن 1400
975 بازدید
نمای ساختمان چیست؟

نمای ساختمان چیست؟

3 بهمن 1400
880 بازدید
تفاوت نمای کرتین وال و فریم لس

تفاوت نمای کرتین وال و فریم لس

19 دی 1400
1,051 بازدید