آموزشی

کامپوزیت ترمال بریک

کامپوزیت ترمال بریک

31 تیر 1401
612 بازدید
اسکای لایت

اسکای لایت

31 تیر 1401
619 بازدید
اجرای سازه کرتن وال

اجرای سازه کرتن وال

31 تیر 1401
723 بازدید
سیستم کرتن وال فیس کپ

سیستم کرتن وال فیس کپ

31 تیر 1401
603 بازدید
نمای کامپوزیت ساختمان چیست؟

نمای کامپوزیت ساختمان چیست؟

10 اسفند 1400
1,237 بازدید
آشنایی با نمای ترمال بریک

آشنایی با نمای ترمال بریک

2 اسفند 1400
1,364 بازدید
نمای شیشه ای چیست؟

نمای شیشه ای چیست؟

18 بهمن 1400
1,353 بازدید
لامل چیست؟

لامل چیست؟

4 بهمن 1400
1,430 بازدید
نمای ساختمان چیست؟

نمای ساختمان چیست؟

3 بهمن 1400
1,205 بازدید
تفاوت نمای کرتین وال و فریم لس

تفاوت نمای کرتین وال و فریم لس

19 دی 1400
1,284 بازدید