پروژه لئوپارد

پروژه لئوپارد

۱۷ شهریور ۱۳۹۹
۷۳ بازدید
پروژه استودیو ری

پروژه استودیو ری

۶ مرداد ۱۳۹۹
۴۴ بازدید
پروژه امیر آباد

پروژه امیر آباد

۶ مرداد ۱۳۹۹
۳۵ بازدید
پروژه شیخ بهایی پنجره لیفت اند اسلاید

پروژه شیخ بهایی پنجره لیفت اند اسلاید

۶ مرداد ۱۳۹۹
۴۸ بازدید
پروژه یوسف آباد

پروژه یوسف آباد

۶ مرداد ۱۳۹۹
۳۱ بازدید
پروژه هربی فارمد

پروژه هربی فارمد

۶ مرداد ۱۳۹۹
۳۹ بازدید
سازه کرتن وال فیس کپ Face cap مجموعه ورزشی انقلاب

سازه کرتن وال فیس کپ Face cap مجموعه ورزشی انقلاب

۳۰ تیر ۱۳۹۹
۵۱ بازدید
پنجره آلومینیومی ترمال برک NDA

پنجره آلومینیومی ترمال برک NDA

۲۰ مرداد ۱۳۹۸
۱,۲۶۶ بازدید
نمای شیشه ایی کلمپ

نمای شیشه ایی کلمپ

۱۶ مرداد ۱۳۹۸
۱,۵۸۶ بازدید
ساختمان ایکات رشت

ساختمان ایکات رشت

۸ مرداد ۱۳۹۸
۵۰۷ بازدید
مصاحبه اختصاصی مدیریت شرکت نگاه درخشان البرز(NDA) در مجله ساختمان

مصاحبه اختصاصی مدیریت شرکت نگاه درخشان البرز(NDA) در مجله ساختمان

۲۲ تیر ۱۳۹۸
۱,۲۰۷ بازدید
ساختمان صنعت فیبر آریا

ساختمان صنعت فیبر آریا

۹ تیر ۱۳۹۸
۳۸۸ بازدید
پروژه زعفرانیه

پروژه زعفرانیه

۲ تیر ۱۳۹۸
۲۸۳ بازدید
پروژه قیطریه

پروژه قیطریه

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
۳۴۳ بازدید
سیستم کرتن وال Face cap( با پرده کرکره ای)

سیستم کرتن وال Face cap( با پرده کرکره ای)

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
۳۹۳ بازدید