در این روش بیشتر مصالح زیرسازی مورد استفاده از آلومینیوم می یاشد و مزیت اصلی آن قابلیت بالای رگلاژ ورق های نصب شده برروی زیرسازی خواهد بود.