پروژه های انجام شده

جام‌های استاندارد شیشه

جام‌های استاندارد شیشه

22 اردیبهشت 1401
۱۰ بازدید
پروژه ساختمان شیرکوه

پروژه ساختمان شیرکوه

2 بهمن 1400
۴۰ بازدید
ساختمان صنعت فیبر آریا

ساختمان صنعت فیبر آریا

9 تیر 1398
۵۷۰ بازدید
پروژه قیطریه

پروژه قیطریه

30 اردیبهشت 1398
۵۶۸ بازدید
سیستم کرتن وال Face cap (با پرده کرکره ای)

سیستم کرتن وال Face cap (با پرده کرکره ای)

14 اردیبهشت 1398
۶۳۷ بازدید
پروژه بیمه آسماری

پروژه بیمه آسماری

14 آبان 1397
۹۵۴ بازدید
هتل پرشین پلازا

هتل پرشین پلازا

13 آبان 1397
۲,۵۰۵ بازدید
پروژه شهرک غرب

پروژه شهرک غرب

25 شهریور 1397
۶۶۵ بازدید
پروژه آرمیتا کرمانشاه

پروژه آرمیتا کرمانشاه

20 شهریور 1397
۷۳۶ بازدید
مجموعه تاریخی و فرهنگی طاق بستان

مجموعه تاریخی و فرهنگی طاق بستان

19 شهریور 1397
۵۶۰ بازدید
پروژه نیایش شیراز

پروژه نیایش شیراز

18 شهریور 1397
۱,۰۹۱ بازدید
ساختمان مسکونی مارکدار موتانا

ساختمان مسکونی مارکدار موتانا

18 شهریور 1397
۱,۴۴۰ بازدید
پروژه کتابخانه مرکزی تبریز

پروژه کتابخانه مرکزی تبریز

14 شهریور 1397
۱,۱۳۵ بازدید
پروژه بانک ملی خدامی تهران

پروژه بانک ملی خدامی تهران

30 مرداد 1397
۵۳۰ بازدید
پروژه آرمین کرمانشاه

پروژه آرمین کرمانشاه

28 مرداد 1397
۸۷۳ بازدید