پروژه های انجام شده

پروژه ی میدان شعاع

پروژه ی میدان شعاع

8 شهریور 1401
150 بازدید
پروژه تجریش

پروژه تجریش

1 شهریور 1401
110 بازدید
جام‌های استاندارد شیشه

جام‌های استاندارد شیشه

22 اردیبهشت 1401
218 بازدید
پروژه ساختمان شیرکوه

پروژه ساختمان شیرکوه

2 بهمن 1400
185 بازدید
ساختمان صنعت فیبر آریا

ساختمان صنعت فیبر آریا

9 تیر 1398
818 بازدید
پروژه زعفرانیه

پروژه زعفرانیه

2 تیر 1398
668 بازدید
پروژه قیطریه

پروژه قیطریه

30 اردیبهشت 1398
781 بازدید
سیستم کرتن وال Face cap (با پرده کرکره ای)

سیستم کرتن وال Face cap (با پرده کرکره ای)

14 اردیبهشت 1398
889 بازدید
پروژه بیمه آسماری

پروژه بیمه آسماری

14 آبان 1397
1,203 بازدید
هتل پرشین پلازا

هتل پرشین پلازا

13 آبان 1397
2,972 بازدید
پروژه شهرک غرب

پروژه شهرک غرب

25 شهریور 1397
832 بازدید
پروژه آرمیتا کرمانشاه

پروژه آرمیتا کرمانشاه

20 شهریور 1397
960 بازدید
مجموعه تاریخی و فرهنگی طاق بستان

مجموعه تاریخی و فرهنگی طاق بستان

19 شهریور 1397
828 بازدید
پروژه نیایش شیراز

پروژه نیایش شیراز

18 شهریور 1397
1,769 بازدید
ساختمان مسکونی مارکدار موتانا

ساختمان مسکونی مارکدار موتانا

18 شهریور 1397
1,815 بازدید