مصاحبه اختصاصی مدیریت شرکت نگاه درخشان البرز(NDA) در مجله ساختمان

مصاحبه اختصاصی مدیریت شرکت نگاه درخشان البرز(NDA) در مجله ساختمان

22 تیر 1398
2,786 بازدید
ساختمان صنعت فیبر آریا

ساختمان صنعت فیبر آریا

9 تیر 1398
844 بازدید
پروژه کتابخانه مرکزی تبریز

پروژه کتابخانه مرکزی تبریز

14 شهریور 1397
1,638 بازدید
پروژه مجتمع اداری جردن

پروژه مجتمع اداری جردن

25 مهر 1396
1,059 بازدید